Motorbike Booking Request Form – ลงชื่อจอง

Rental Keys

Personal details

First Name / ชื่อ : *
Last name / นามสกุล : *
Nationality / สัญชาติ : *
Birth Date / วันเกิด : *
 /  / 
Address / ที่อยู่ : *
Phone / โทรศัพท์ : *
E-mail : *
Comments / ความเห็น :

Booking details

Motorbike / รถมอเตอร์ไซค์ : *
Gears / อุปกรณ์เสริม :
Valid motorbike license / ใบอนุญาตรถมอเตอร์ไซด์ที่ถูกต้อง : *
Be informed that the minimum rental duration is set to 3 days / เรียนแจ้ง ตั้งแต่มีนาคม 2557 เป็นต้นไป ทางบริษัทกำหนดระยะเวลาในการเช่าอย่างน้อย 3 วันขึ้นไป
Pick-up Date / วันที่ไปรับรถ : *
 /  / 
Pick-up Time / เวลา: *
 : 
Drop-off date / วันที่ไปคืนรถ : *
 /  / 
Drop-off Time / เวลา: *
 : 
1st Class Inssurance / ประกันภัยชั้น1: *
Riding experience / ประสบการณ์รถมอเตอร์ไซด์: *
[toggle title="ราคา / Rental rates 2017"]
3 Days7 Days1 Month
Kawasaki ER6NTHB 5.544THB 11.374THB 29.823
Kawasaki VersysTHB 6.855THB 15.327THB 35.101
Honda CB500XTHB 6.338THB 13.635THB 33.208
------------------------------------------------
DepositTHB 10.000++THB 10.000++THB 10.000++
[/toggle]
[toggle title="การจัดส่ง / Delivery Service 2017"][table type="simple"]
Delivery/การจัดส่งDelivery and Back / การจัดส่งและการกลับมา
Bangkok / จักรยานในกรุงเทพฯ800 บาท/THB 1,400 บาท/THB
Outside Bangkok / ต่างจังหวัด12 บาท / km + 1 500 บาท/THB fixed12 บาท / km + 2 500 บาท/THB fixed
[/table][/toggle]
[toggle title="อุปกรณ์เสริม / Gears 2017"][table type="simple"]
ต่อวันPer dayต่อสัปดาห์Per weekแทนที่Replacement
HELMETS หมวกกันน๊อก (Real, BELL)200 บาท/THB1,000 บาท/THB3,900 บาท/THB
JACKETS แจ็คเก็ต200 บาท/THB1,000 บาท/THB5,000 บาท/THB
TOP BOXED กล่องด้านบน 250 บาท/THB1,250 บาท/THB10,000 บาท/THB
SADDLE BAGS ถุงอาน250 บาท/THB1,250 บาท/THB10,000 บาท/THB
TANK BAGS กระเป๋าถัง50 บาท/THB210 บาท/THB6,000 บาท/THB
GLOVES ถุงมือ 20 บาท/THB120 บาท/THB1,500 บาท/THB
GPS150 บาท/THB800 บาท/THB15,000 บาท/THB
[/table][/toggle]
[toggle title="นโยบาย / Policy"]1°   Minimum rental age is 25 years old.
ผู้เช่าจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

2° Valid motorbike driving licence is required.
ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่หมดอายุ

3° The deposit and the rental fee must be fully paid by cash the first hiring day.
ารชำระเงิน อัตราค่าเช่าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสดในวันเช่ารถครั้งแรก

4° Passeport/Id cards (for Thais) and deposit are kept during the whole rental period.
หนังสือเดินทางของผู้เช่าและเงินมัดจำทางผู้ให้เช่าจะเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาการเช่า

5° Third party liability insurance for motorcycles included.
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนผู้ประกันตนอุบัติเหตุ กรณี เกิดความเสียหาย ทางประกันเป็นประกันบุคคลที่สาม ซึ่งหมายความว่าจะครอบคลุมเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องจ่ายสำหรับการเกิดความเสียหายในส่วนต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ทั้งหมด

6° Lessee is only person allowed to ride the motorbike.
ห้ามมิให้ผู้เช่านำรถที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงต่อหรือให้ผู้อื่นใช้รถดังกล่าว

7° In case of dammage for whatever reason or theft, lessee will contractually be held responsible.
ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบในความสูญหาย โดนชน หรือเสียหายอย่างใดๆต่อรถและทรัพย์สินที่ท่านเช่า ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

8° The bike cannot be taken to repair shop prior to ARA's consent.
กรณีรถเสีย ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม ในกรณีที่ต้องนำรถเข้าซ่อมในร้านซ่อมรถที่ใกล้ที่สุด ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่ารับทราบก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถนำใบเสร็จรับเงินมาเบิกค่าซ่อมกับผู้ให้เช่าได้

9° The bike cannot leave Thailand without ARA's consent.
จักรยานไม่สามารถออกจากประเทศไทยโดยปราศจากความยินยอมของ Asia Riding Adventure

10° The vehicle is brought back without full tank, the Lessee will be charged for the missing fuel. 150 Baht will be charged for each missing stick of the fuel gauge.
ถ้าน้ำมันในรถไม่เต็มถัง ก่อนส่งคืนผู้ให้เช่า ผู้เช่าจะถูกปรับในขีดที่ขายไป ขีดละ 150 บาท

11° The Lessee is allowed to drive till 350 km/day for a daily rental. Each kilometer over that limits will be charged 8 Baht/kilometer
ผู้เช่าจะได้รับอนุญาตให้ขับรถไปจนถึง 350 กิโลเมตร / วันสำหรับเช่ารายวัน. หากเกินระยะทางที่กําหนด ผู้เช่าต้องจ่ายเงินเพิ่ม 8 บาท / กิโลเมตร

12° No refund of advance payment if the bike is not picked-up at the expected day and time for whatever reason outside of ARA's control: No valid motorbike license, un-sufficient riding skill, no full rental or deposit payment.
การคืนเงินของการชำระเงินล่วงหน้าถ้าจักรยานที่ไม่ได้ถูกจองขึ้นมาในวันและเวลาที่ลูกค้าจอง เหตุผลใดที่อยู่นอกการควบคุมของ ARA: ถ้าลูกค้าใบขับขี่มีทักษะไม่เพียงพอ เราจะไม่มีการคืนเงินเต็มจำนวน

[/toggle]

SEND YOUR BOOKING

I have read and I agree with the whole contract terms and conditions / ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อสัญญาทุกเงื่อนไข *

PICK-UP LOCATION

1002 ซ.ปุณณวิถี 32 ถ.สุขุมวิท บางจาก
พระโขนง กรุงเทพฯ
+66 (0)2 741 70 06
+66 (0) 866 16 12 11

1002 Soi Punnawithi 32, Sukhumvit 101
Bangjak – Prakanong
10260 – Bangkok
+66 (0)2 741 70 06
+66 (0) 871 00 00 91